Оккупационный «мэр» Херсона Кобец служил в КГБ-СБУ, занимался бизнесом в Киеве и имеет долги

News
Здание Херсонского городского совета после снятия флага Украины, Фото из соцсети

Фото: investigator.org.ua[/caption]

Анна Кобец также зарегистрирована как физлицо-предприниматель с видами деятельности в торговле. По адресу Анны и Александра Кобец также как физлицо-предприниматель с 2006 года зарегистрирована, вероятно, их дочь Кобец Марианна Александровна, вид деятельности – подбор персонала.

Корреспондент Центра журналистских расследований побывал в доме, где находится квартира Кобец, и побеседовал с соседями коллаборанта. По их словам, Александр, Анна и Марианна Кобец выехали из Киева еще 7 марта.

Фото: investigator.org.ua

«Все уехали. Теперь знаем – куда уехали», – говорят жители дома, которые уже знали о «назначении» Александра Кобеца «мэром» Херсона. Накануне в доме побывали правоохранители.

Центр журналистских расследований также выяснил, что Александр Кобец уже несколько лет не отдает ссуду в 80 тысяч долларов. 6 декабря 2021 года в отношении Кобец открыто исполнительное производство о взыскании долга более чем в 2 млн 366 тысяч гривен по договору займа. Как свидетельствуют данные решения Подольского районного суда Киева, в октябре 2018 года Кобец ссудил у физлица 80 тысяч долларов для погашения другого кредита и обслуживания автомобиля, однако в определенный договором займа срок не вернул.

Решение вынесено заочно, ни истец, ни ответчики или их представители на заседании не присутствовали, жалобы об отмене решения ни апелляционной, ни кассационной инстанциями не были удовлетворены. В одном из определений суда упоминается уголовное производство №12021105070001004, на время следствия в котором ответчик Кобец просил остановить производство по судебному делу по взысканию долга. Что это за уголовное производство и каким образом оно касается «мэра» Херсона, выяснить не удалось – на время военного положения доступ к государственным реестрам закрыт.

Александр Кобец, как настоящий чекист, ведет непубличный образ жизни – нам не удалось пока найти его фото. В российских пабликах нашлись фото и биографические данные его 35-летней дочери Марианны Кобец, в замужестве – Креймер. Она окончила Киевский институт международных отношений, затем, вероятно, магистерский курс в Московском государственном институте международных отношений МИД России; имеет бизнес в Москве. Вместе с мужем Геннадием Креймером была учредителем IT-компании «Партибокс» и «Альфа Нектар» со зрелищно-развлекательным видом деятельности. В конце 2021 года Марианна Креймер вышла из учредителей обеих компаний, оставшись гендиректором «Альфа нектар».

Как сообщалось, 25 апреля военные РФ захватили здание Херсонского городского совета.  Мэр Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с оккупантами. Следователи главного управления Национальной полиции в Херсонской области сообщили Александру Кобецу о подозрении в коллаборационной деятельности.

Центр журналистских расследований ведет ежедневную хронику Война России против Украины на всех площадках: YouTube, Facebook, Telegram, Twitter

Фото: investigator.org.ua[/caption]

Ганна Кобець також зареєстрована як фізособа-підприємець з видами діяльності у торгівлі. За адресою Ганни та Олександра Кобеців також як фізособа-підприємець з 2006 року зареєстрована, вірогідно, їхня донька Кобець Маріанна Олександрівна, вид діяльності – підбір персоналу. 

Кореспондент Центру журналістських розслідувань побував у будинку, де знаходиться квартира Кобеця, і поговорив із сусідами колаборанта. За їхніми словами, Олександр Кобець із родиною виїхав із Києва ще 7 березня.

«Всі виїхали. Тепер знаємо – куди виїхали», – кажуть мешканці будинку, які вже знали про «призначення» Олександра Кобеця «мером» Херсона. Напередодні у будинку побували правоохоронці.

Фото: investigator.org.ua

Центр журналістських розслідувань також з’ясував, що Олександр Кобець уже кілька років не віддає позику у 80 тисяч доларів. 6 грудня 2021 року  щодо Кобеця  відкрито виконавче провадження про  стягнення боргу у понад 2 млн 366 тисяч гривень за договором позики. Як свідчить рішення  Подільського районного суду Києва, у жовтні 2018 року Кобець  позичив у фізособи 80 тисяч доларів для погашення іншого кредиту і обслуговування автомобіля, однак у визначений договором позики термін борг не повернув. 

Рішення винесено заочно, ні позивач, ні відповідачі чи їхні представники на засіданні не були присутні, скарги щодо скасування рішення ні апеляційною, ні касаційною інстанціями не були задоволені. В одній з ухвал суду згадується кримінальне провадження №12021105070001004, на час слідства в якому відповідач Кобець просив зупинити провадження у судовій справі щодо стягнення боргу. Що це за кримінальне провадження і яким чином воно стосується «мера» Херсона, наразі з’ясувати не вдалося – на час воєнного стану доступ до  державних реєстрів закрито. 

Олександр Кобець, як справжній чекіст, вів непублічний спосіб життя – нам не вдалося поки що знайти його фото. У російських пабліках знайшлися фото і біографічні дані його 35-річної доньки Маріанни Кобець, у заміжжі – Креймер. Вона закінчила Київський інститут міжнародних відносин, потім, ймовірно, магістерський курс у Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС Росії; має бізнес у Москві. Разом із чоловіком Геннадієм Креймером  була засновницею  IT-компанії  «Партибокс» та «Альфа Нектар» з видовищно-розважальним видом діяльності. У кінці 2021 Маріанна Креймер вийшла із засновників обох компаній, лишившись гендиректором  «Альфа нектар». 

Центр журналістських розслідувань веде щоденну хроніку Війна Росії проти України на всіх майданчиках: YouTube, Facebook, Telegram, Twitter