Опублікований законопроект Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації влади

Новини
Фото: Ukrainian Foto

На сайті Верховної Ради 16 грудня опублікований проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, який президент Володимир Зеленський зареєстрував як невідкладний. Про особливий статус Донбасу в ньому не йдеться.

Законопроект №2598 був зареєстрований у парламенті 13 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, у документі запропоновано зміни щодо децентралізації державної влади, удосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

Законопроєктом пропонується змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

На відміну від чинної редакції Конституції у новій редакції не буде закріплений перелік конкретних назв усіх областей країни.

При цьому спеціальний статус передбачається залишити лише для міста Києва, як столиці України. Севастополь вже не матиме такого статусу.

Передбачається законодавче врегулювання питань адміністративно-територіального устрою України, зокрема порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядку утворення, найменування і перейменування та віднесення поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії.

Закріплюється, що зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному законом.

Змінами до розділу XI «Місцеве самоврядування» пропонується закріплення місцевого самоврядування як права та спроможності громади безпосередньо або через органи та її посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому громада визначається як первинний суб’єкт місцевого самоврядування і юридична особа.

На конституційному рівні закріплюється право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом.

Передбачається утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.

Пропонується на конституційному рівні визначити, що право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади мають мешканці відповідної громади, які постійно проживають на її території, досягли на день проведення виборів вісімнадцяти років і не визнані судом недієздатними. Передбачено скорочення строку повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної і обласної рад, обраних на чергових виборах, який становитиме чотири роки.

Закріплюється, що обрання голови окружної і обласної ради відбувається на основі ротації. При цьому строк повноважень голови окружної і обласної ради становить один рік.

Розділ XI Конституції України також доповнюється положенням, відповідно до якого розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, округів, областей визначається законом на основі принципу субсидіарності.

Разом з тим децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини.

Саме тому для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за додержанням ними Конституції і законів України пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачається, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів президент України.

Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Згідно з пропонованими у законопроєкті перехідними положеннями, «після набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»: 1) одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі та в порядку, визначеному законом; 2) перші місцеві вибори голів громад, рад громад, окружних, обласних рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій».

Крім того, президент України за поданням Кабміну призначає на посади та звільняє з посад голів місцевих державних адміністрацій до призначення відповідних префектів, а місцеві держадміністрації продовжують здійснювати свої повноваження до створення окружними, обласними радами виконавчих комітетів на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів окружних, обласних рад, але не пізніше ніж до 1 березня 2021 року.

Згідно з документом, президент України за поданням Кабміну «вперше здійснює призначення префектів після створення відповідними окружними, обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року».

Нагадаємо:

  • 13 грудня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. За словами міністра, вносячи зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій країні, Київ виконує Мінські угоди.