Офіс омбудсмена дав роз’яснення щодо права на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається застрахованим особам, у тому числі працівникам, із якими оформлено трудові відносини. Офіс омбудсмена дав роз'яснення щодо права на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Як отримати допомогу – пояснюють на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину це кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що надаються центрами зайнятості роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичним особам – підприємцям, для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати, а також фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, у разі втрати ними частини доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок карантину.

Зупинення (скорочення) діяльності внаслідок карантину – це зупинення (скорочення) діяльності роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, внаслідок карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу його працівників або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою.

Ким та кому надається допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається застрахованим особам, в тому числі працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, зокрема працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини, в тому числі тим, які в період карантину, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (крім періоду освоєння нового виробництва (продукції), перебувають у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до пункту 3-1 частини першої статті 25 та статті 26 Закону України «Про відпустки» (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини, або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою (крім осіб, які отримують пенсію) та не отримує допомогу по частковому безробіттю на період карантину як працівник.

Які документи необхідні для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та куди звертатися за її отриманням.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:

1) заяву у довільній формі;

2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) відомості про працівників та/або фізичну особу – підприємця, який є застрахованою особою (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно з цією статтею;

4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності;

Роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).

Строк виплати допомоги по частковому безробіттю.

Виплата працівникам або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем або центром зайнятості з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Важливо!

Відповідно до частини третьої статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину відповідно до цієї статті мають застраховані особи, в тому числі працівники з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

На практиці непоодинокі випадки відмови у наданні допомоги по частковому безробіттю особам, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника за неповнолітніх або недієздатних осіб як їх законні представники.

Водночас пунктом 1.1. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (із змінами), передбачено, що у разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною, заява про призначення пенсії подається, зокрема батьками.

Відтак батьки (або інші законні представники) у вказаному вище випадку не є отримувачами пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

Отже, застраховані особи, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника за неповнолітніх або недієздатних осіб як їх законні представники, мають право на отримання допомоги по частковому безробіттю на умовах та в порядку, передбачених законодавством.

  • 2 вересня 2020 року Уряд України ухвалив Постанову № 767, якою змінив Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації. Цією постановою був замінений механізм виплати компенсацій, створений ще минулого року, а саме – Постановою КМУ № 623 від 10.07.2019 р.
  • Правозахисники дали роз’яснення про постанову Кабміну щодо грошової компенсації за зруйноване житло.
Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine